• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • /
 • กาฬสินธุ์
 • แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
   

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Multi technology Campus) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีประวัติการก่อตั้ง  ดังนี้

                พ.ศ.  2535  ได้รับมอบที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์จากสภาตำบลพังโคน โดยอนุมัติของ กระทรวงมหาดไทย จำนวนเนื้อที่ 293 ไร่
                พ.ศ.  2536  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าเชื้อเพลิงในการปรับปรุงพื้นที่จำนวน 100,000 บาทจาก ส.ส.เอกพร รักความสุข 
                พ.ศ.  2537  ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก 1,000,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร  รักความสุข  เพื่อสร้างรั้วล้อมรอบพื้นที่และสร้างถนนดินลูกรังถมทางเข้าวิทยาเขตสกลนคร  พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวางแผนแม่บทออกแบบสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร

   
   

   

   
   

                พ.ศ.  2538  ประกาศจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนครตามราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2538  ฝากนักศึกษาหลักสูตร  วท.บ  (สัตวศาสตร์)  เรียนที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์   หลักสูตร ปวส.  (ช่างก่อสร้าง)   เรียนที่วิทยาเขตขอนแก่น  และหลักสูตร ปวส.(การตลาด) เรียนที่วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา

   

   
   

   

   
   

   

                พ.ศ.  2539  ได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวจากวิทยาเขตขอนแก่น  มาดำเนินการที่  วิทยาเขตสกลนครและทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ โดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  (พระราชวิทยาคม)  วัดบ้านไร่  ต. กุดพิมาน  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา  และดำเนินการอย่างเป็นทางการ    
  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2539 เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)  เรียนที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร

                พ.ศ.  2540  ในปีการศึกษา 2540 รับนักศึกษาเข้าเรียนที่วิทยาเขตสกลนคร
               
  พ.ศ.  2546  ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายมาโนชปาลซิงห์ ดาฮูจา และนางสาว ภาวีณา ดาฮูจา จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 53 4/10  ตารางวา และ 8 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
                
  พ.ศ.  2548  ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตามราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

   
   
     
   
   

       ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ ได้แก่

  ·         คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  ·         คณะทรัพยากรธรรมชาติ
   
   

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
  ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

                 ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบหมายถึงทางแห่งความสำเร็จมรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า   "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคลอีสาน" คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

  ตราสัญลักษณ์ดอกไม้ราชมงคลอีสาน (ดอกแคแสด)
  -  ออกแบบเป็นรูปดอกแคแสดผสมผสานกับรูปตัวอักษร  U  (University)  และเส้นสายจากแคน
  -  ดอกแคแสดเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  -  ดอกแคแสดมีกลีบดอก  5  กลีบ  อันหมายถึง  5  วิทยาเขตที่รวมสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
  -  ตัวอักษร  U  ซึ่งย่อมาจาก  University  นั้น  ประกอบขึ้นจากเส้นสายทั้ง  5  เส้น  ซึ่งได้มาจากลักษณะของแคนที่ประกอบด้วย  5  ลำ  เพื่อสื่อความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอีสาน และเส้นเหล่านี้มีทิศทางพุ่งขึ้นไปในทิศเดียวกัน เปรียบเสมือนการก้าวไป พร้อม ๆ  กันทั้ง  5 วิทยาเขต  เพื่อนำพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่ความสำเร็จร่วมกันทางการศึกษา
  สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  สีน้ำเงิน สื่อถึง ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม
  สีชมพู    สื่อถึง ความเจริญ ก้าวหน้า แตกฉานในวิชาการ
  ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  ดอกทองกวาว สื่อถึง คุณงามความดี ความสง่างาม ความเจริญรุ่งเรือง
   

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
   
   

  แบบง่ายต่อการพิมพ์
     
     
     
     
     

   

  แบบง่ายต่อการพิมพ์