• หน้าแรก
  • /
  • ติดต่อเรา
  • แจ้งศิษย์เก่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รุ่นปีการศึกษา 2551-2552 ให้ดาวน์โหลดแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแล้วนำให้ผู้ใช้บัณฑิตประมิน