• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ 1/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ตามประกาศลงวันที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๔ – ๒๐  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  นั้น
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายผู้สอน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ แนบท้ายประกาศฉบับนี้