• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อัตราวุฒิปริญญาตรีจำนวน ๑ อัตรา และอัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ แนบท้ายประกาศฉบับนี้