• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ และสอบแข่งขันวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น
  บัดนี้ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามตำแหน่ง หน่วยงานที่บรรจุ แนบท้ายประกาศฉบับนี้