• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคต้น) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ทำการสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ