• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิปริญญโท)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2560 ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2560 และสอบแข่งขันวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นั้น 
  บัดนี้ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2560 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามตำแหน่ง หน่วยงานที่บรรจุ แนบท้ายประกาศฉบับนี้