• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้
  รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๔,๐๒๐.- บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชา 
  ๒. หากมีความรู้ความสามารถด้านงานวิชาการและงานด้านหลักสูตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ