• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  ตามประกาศลงวันที่ 23 เดือนมิถุนายน 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และสอบแข่งขันวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นั้น
  บัดนี้ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 13/2560 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
   

  ไฟล์แนบ: