• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ราชมงคลสกลนครร่วมกับกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงคราม

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ลงพื้นที่ร่วมกับ คุณพิชัย เพ็ชรยิ้ม ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมแปลงครามที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย พร้อมเตรียมแผนเยียวยา และมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย ณ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร