• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสนับสนุนเครือข่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และสวนพฤกษศาสตร์

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสนับสนุนเครือข่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมวิทยากรผู้ช่วยในโครงการอบรมพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฯ และเพื่อตอบสนองพระราชดำริในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาราชมงคลสกลนคร บุคลากรจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหาร คณะครูจากสถานศึกษา ในเขตจังหวัดสกลนคร ณ อาคารสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร