• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 14/2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๓ อัตรา ตามประกาศลงวันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และสอบแข่งขันวันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น
  บัดนี้ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามตำแหน่ง หน่วยงานที่บรรจุ แนบท้ายประกาศฉบับนี้