• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กราบทูลถวายรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทรงโบกธงพระนามย่อ "พภ" เปิดโครงการฯ และทรงปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารจ์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้ถวายรายงานความเป็นมา และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากนั้นทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ อย่างไม่ถือพระองค์ ยังความปลาบปลื้มและเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยอย่างยิ่ง