• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ราชมงคลสกลนครลงนามบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการ

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 4 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร และนายชัยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย การฝึกอบรม พัฒนาคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ อาคารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท อาคารผลิตยาแผนไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนเรือสามัคคี ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ตามลำดับ