• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย การฝึกอบรม พัฒนาคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร