• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ตุลาคม 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย) คณะทรัพยากรธรรมชาติ นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้