• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสำรวจโดยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมและกล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 19 ธ.ค.2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
                          ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสำรวจโดยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมและกล้องวัดมุมอิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติสำรวจสำหรับงานการก่อสร้างระบบราง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

  ราคากลาง: 
  909,500.00