• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรอรับใบอนุญาตขับรถ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อรอรับใบอนุญาตขับรถ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  จำนวน  ๑  ชุด  โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง