• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิจัยการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ  ตำบลแร่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  จำนวน  1  ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)