• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการประจำวิทยาเขตสกลนคร

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมนายกสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการประจำวิทยาเขตสกลนคร เพื่อปรึกษาหารือ ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การจัดการบริหารสินทรัพย์ และแนวทางการทำงานของศูนย์บริการวิชาการและทดสอบ โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร