• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • เหล่ากาชาดสกลนครตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม นายจักรพันธ์ ชานุชิต นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และติดตามผลการเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร  พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และแผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 1