• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนมือใหม่ในยุค Digital Economy

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 23 ก.พ. 2561 โปรแกรมวิชาการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนมือใหม่ในยุค Digital Economy ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.กนกกาญจน์ วิชาศิลป์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการตลาด ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการลงทุนหลักทรัพย์ และเพื่อให้สามารถเปิดพอร์ตหุ้นเพื่อลงทุนได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง สาขาอุดรธานี นำทีมโดยคุณมพลิวัลย์ โสรัส ผู้จัดการฯ ร่วมบรรยายให้ความรู้ตลอดการจัดโครงการฯ