• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการขึ้นรูปวัสดุชีวการแพทย์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการขึ้นรูปวัสดุชีวการแพทย์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)