• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้กำหนดการรับสมัคร รอบที่ ๑/๒ แล้วนั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบ ที่ ๑/๒ ระดับปริญญาตรี เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑     รายละเอียดการสอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ