• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • MOU การพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการ ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผศ.ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นำโดยนายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการ ระหว่าง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังคนแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรองรับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต