• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 แผนกงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งทางด้านการศึกษาต่อและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.จันทิมา พรหมเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวปัจฉิมโอวาท  และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยนางสุกัญญา สีเมือง หัวหน้างานบริการการศึกษา