• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญและลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญและลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2561 โดยใช้พื้นที่ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นค่ายฝึกอบรมชั่วคราว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แก่ นักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 252 คน และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และเขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 23 รวม 42 ท่าน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดย อาจารย์ ดร.ปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี