• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 มีนาคม 2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 24 มีนาคม 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในนามเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ณ ห้องประชุมเพียร จรรย์สืบศรี อาคาร 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นประธานในการประชุม และในการนี้ ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิก ปอมท. ซึ่งประกอบด้วยประธานสภาคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 30 มหาวิทยาลัย
  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/pg/rmuti.sakon/photos/?tab=album&album_id=17781...