• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการศึกษาขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมครั้งที่ 2

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 และกล่าวต้อนรับนักศึกษาจาก University of Foreign Language Studies, Danang University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น อันจะสร้างความภาคภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบไป โดยโครงการมีกำหนดการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rmuti.sakon/photos/?tab=album&album_id=17802...