• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่  ๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

  ไฟล์แนบ: