• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2561 (ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 9/2561 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครฯ โดยขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้แที่แผนกงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทรัพยากร อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 9-20 เมษายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

  ไฟล์แนบ: