• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศ!! รับสมัครนักศึกษา ระบบTCAS รอบรับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล
  เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS)  รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน โดยรับสมัครผ่านระบบของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (Thai University Central Admission System : TCAS) รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน   รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
  รายละเอียดการรับสมัคร http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=385
  สามารถสมัครได้ที่ http://tcas.cupt.net/