• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับการยื่นเอกสารหลักฐานการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ใบระเบียนผลการเรียน (ใบ รบ. / ใบ ปพ.๑) ฉบับสำเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นการกำหนดแนวปฏิบัติการผ่อนผันสำหรับการยื่นการส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัวตัวนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นไปด้วยความเรียนร้อยและมีประสิทธิภาพ