• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • โครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนา มทร.อีสาน ครั้งที่ 3

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 18 กันยายน 2561 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.โสภิดา สัมปัตติกร ประธานสภาฯ จัดโครงการเหลียวหน้าแลหลังการบูรณาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ และ ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรและตอบข้อซักถาม โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทั้งนี้ยังมีกำหนดการจัดโครงการครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์