• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 4-8 ตุลาคม 2561 ชมรมค่ายนักประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของ จ.สกลนคร จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มุกดาหาร จำนวน 50 คน เข้าร่วมค่าย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร