• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2562 ( ตำแหน่ง อาจารย์ และ พนักงานการเงินและบัญชี)

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2562 และได้ดำเนินการสอบแข่งขั้นเสร็จสิ้นแล้ว ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

  ไฟล์แนบ: