• เว็บไซต์ใหม่
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตำแหน่ง นายช่างโยธา) จำนวน 1 อัตรา

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง นายช่างโยธา วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ

  ไฟล์แนบ: