โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

แบบง่ายต่อการพิมพ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร     จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งหมด 34 โรงเรียน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการของสถานศึกษาภายในประเทศกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
ภาพโดย: นายจักราวุธ แสงชา
ข่าวโดย: นางสาวปอน ภูชะธง / นางสาวอารีรัตน์ เงาพระฉาย
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rmutiskcpr