• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • /
 • กาฬสินธุ์
 • โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  วันที่ 16 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร     จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งหมด 34 โรงเรียน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการของสถานศึกษาภายในประเทศกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
  ภาพโดย: นายจักราวุธ แสงชา
  ข่าวโดย: นางสาวปอน ภูชะธง / นางสาวอารีรัตน์ เงาพระฉาย
  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rmutiskcpr