• หน้าแรก
 • /
 • ระบบสารสนเทศเพื่อบริการศึกษา (ESS)
 • /
 • ติดต่อเรา
 • /
 • นครราชสีมา
 • /
 • ขอนแก่น
 • /
 • สุรินทร์
 • ขั้นตอนการนำเข้า RMUTI Root Certificate Authority เพื่อเชื่อมต่อ RMUTI-WIFI

  แบบง่ายต่อการพิมพ์

  เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้บริการสารสนเทศที่มีการเข้ารหัสของมหาวิทยาลัยได้ จำเป็นต้องนำเข้าใบรับรองดิจิตอลไปในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา การนำเข้าใบรับรองดิจิตอลในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP/Vista/7/2000/2003/2008 มีขั้นตอนโดยย่อดังนี้

  1. เปิดเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer, Google Chrome เพื่อดาวน์โหลด/บันทึกไฟล์ใบรับรองได้ที่ http://ca.rmuti.ac.th/ca.certs/RMUTi-CA.crt
  2. กรณีเป็น Google Chrome ให้คลิกไฟล์ที่ผ่านการดาวน์โหลดหรือบันทึกไว้
  3. คลิกปุ่ม Open เพื่อเปิดไฟล์ใบรับรอง จะพบหน้าต่างแสดงรายละเอียดของใบรับรอง
  4. คลิกปุ่ม Install Certificate… เพื่อเริ่มดำเนินการนำเข้าใบรับรอง จะพบหน้าต่างต้อนรับการนำเข้าใบรับรอง
  5. คลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไป
  6. ในหน้าต่างแสดงทางเลือกตำแหน่งการนำเข้าใบรับรอง ให้เลือกรายการ Place all certificates in the following store
  7. คลิกปุ่ม Browse… เพื่อเลือกตำแหน่งการนำเข้าใบรับรองด้วยตนเอง
  8. ในหน้าต่างแสดงรายการตำแหน่งการนำเข้าใบรับรอง ให้เลือกรายการ Trusted Root Certification Authorities
  9. คลิกปุ่ม OK เพื่อสิ้นสุดการเลือกตำแหน่งการนำเข้าใบรับรอง และย้อนกลับสู่หน้าต่างแสดงทางเลือกตำแหน่งการนำเข้าใบรับรอง
  10. คลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไป จะพบหน้าสรุปก่อนการนำเข้าใบรับรอง
  11. คลิกปุ่ม Finish เพื่อดำเนินการนำเข้าใบรับรอง
  12. เครื่องจะแสดงข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าใบรับรอง เนื่องจากเป็นใบรับรองที่ไม่พบการรับรองโดยผู้รับรองอื่น ให้คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการนำเข้า
  13. คลิกปุ่ม OK ในหน้าต่างแสดงการการดำเนินการสำเร็จ เพื่อจบและสิ้นสุดการนำเข้าใบรับรอง

  การทดสอบผลการนำเข้าไบรับรอง RMUTI Root Certificate Authority ดำเนินการได้โดยเปิดเว็บไซต์ https://www.rmuti.ac.th จะพบว่า สามารถเปิดเว็บไซต์ได้ทันที ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ รวมถึงในตำแหน่งที่อยู่เว็บ หรือ Address bar อาจมีไอคอนรูปกุญแจที่ปิดล็อก หรือมีสีเขียว แสดงว่าการสื่อสารกับเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือและมีการเข้ารหัสข้อมูลที่สื่อสารระหว่างกัน