โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวกิจกรรม ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Jul 9, 2019, 3:40:46 PM

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร กล่าวรายงานโดย นายสมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ภายในการจัดโครงการ ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทื และนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมในโครงการฯ พร้อมจัดนิทรรศการความเป็นมาของโครงการวิจัยศึกษากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และให้บริการทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีการเปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้านได้แก่1) บริการการแพทย์ทั่วไป2) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่3) บริการตรวจตา4) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก