กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

ข่าวกิจกรรม ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Aug 2, 2019, 11:46:06 AM

วันที่ 2 สิงหาคม 2562สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมวันทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2562 และเข้าร่วมพร้อมรับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด กับคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในกิจกรรม 7 ส. และจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร และอาคารวิจัยและพัฒนา โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก