ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมแกะลายเทียน เพื่อประดับรถต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรม ,โดย: เด่นภา แสนเพียง ,วันที่ลงประกาศ: Jun 29, 2019, 4:21:54 AM

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมแกะลายเทียน เพื่อประดับรถต้นเทียนพรรษา ในกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ค.62 ณ อาคารกิจการนักศึกษา (โดมเขียว) นอกจากได้ร่วมทำบุญแล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับหน่วยกิตกิจกรรมอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดกิจกรรม ได้ที่ แผนกงานพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 2 โทร 042 772 391 หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ สถานที่ดังที่แจ้งข้างต้น