ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 238

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Nov 2, 2018, 8:52:56 AM

ชมรมค่ายนักประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของ จ.สกลนคร จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มุกดาหาร จำนวน 50 คน เข้าร่วมค่าย ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร