ราชมงคลสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ นครหลวงเวียงจันทน์

ข่าวกิจกรรม ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Dec 6, 2019, 8:51:29 AM

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภุธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ตามที่ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้เกียรติทางมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้มอบช่อดอกไม้พร้อมหนังสือสมุนไพรในการแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชฑูตของท่านด้วย