พิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกล

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Jan 29, 2019, 10:22:44 AM
วันที่ 25 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ร่วมในพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทยสกล งานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) โดยในปีทาง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านอาหาร สมุนไพร และคราม ภายในงานตลอด 10 วัน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 62