ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6พ.ค.62

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: May 8, 2019, 9:16:17 AM

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน นางวิไลวรรณ พรหมพิมพ์ และ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และข้าราชการ พนักงาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอพังโคน ร่วมลงนามถวายพระพร และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีจิตอาสาบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีให้กับผู้มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร