โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Nov 2, 2018, 9:03:34 AM

วันที่ 17 กันยายน 2561 แผนกงานนโยบายและแผน งานบริหารทรัพยากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทค บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน และโรงเรียนในสังกัด สพม.23 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร