บรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์และการลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote)

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Jan 17, 2019, 10:56:10 AM

ประมวลภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

และบรรยากาศการลงคะแนนหยั่งเสียง (Popular Vote) ต่อผู้เข้ารับการสรรหา ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี