สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จราชมงคลสกลนคร

ข่าวกิจกรรม ,โดย: ชนัญชิดา อนุชาติ ,วันที่ลงประกาศ: Sep 23, 2019, 10:33:17 AM

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กราบทูลรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากนั้นทรงพระราชทานต้นครามแก่รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ทอผ้าย้อมคราม จำนวน ๕ ราย

และ ทอดพระเนตรนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สภากาชาดไทย ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.) และนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร