งานวันครู ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรม ,โดย: วารุณี กิตติสุทธิ์ ,วันที่ลงประกาศ: Jan 17, 2019, 9:23:18 AM

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหาร และ คณาจารย์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ อ.พังโคน จ.สกลนคร ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีศรีพังโคน และคณาจารย์จากรั้วราชมงคลสกลนคร อีก 24 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายการจัดการศึกษาอำเภอพังโคน เข้ารับมอบเกียรติบัตรครูดีศรีพังโคน เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 จาก จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน